3 years after

📅 16 Mar 12:00 UTC

บางกลอย 101 เมื่อรัฐตั้งตัวเป็นเจ้าแผ่นดิน
w/ Pannika Wanich, Awat Ratanapintha
ม็อบบางกลอยยุติการชุมนุมหน้าทำเนียบวันนี้ แต่ปัญหาที่ดินระหว่างรัฐกับประชาชนยังไม่จบง่ายๆ คุยกันเรื่องประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวบางกลอย การอุ้มหาย เผาบ้านเรือนประชาชน และการอารยะขัดขืนของชาวปกากะญอเพื่อทวงคืนผืนดินของบรรพบุรุษ