2 years after

📅 23 Apr 13:30 UTC

สร้างพันธมิตร ประคองธุรกิจพ้นโควิด กับธนาธร - Progressive Movement
w/ Pannika Wanich, Thanathorn J.
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ชวนคิดไปข้างหน้า แนะโมเดลสร้างพันธมิตรเพื่อพาธุรกิจไปรอดในยุควิกฤต