3 years after

📅 25 Feb 13:20 UTC

สภาแจเตน : ลงมติให้แจฮยอนเป็นกัปตันเรือต่อไป?
w/ n m.
แจฮยอนจะได้ดำรงตำแหน่งกัปตันเรือต่อไปหรือไม่? หรือว่านี่จะเป็นยุคของกัปตันเตนล์ ร่วมกันลงมติได้ที่ สภาแจเตน ที่ดีที่เดิม.