3 years after

📅 18 Feb 14:15 UTC

ลุงตู่อยู่มาตั้งแต่เกิร์ลเจนมีครบ 9 คน
w/ Kantapong K., Kullathorn Pup, Wachirawit Teppratoom, Maaii N., Zoom Chnr
ครั้งแรกใน clubhouse กับหัวข้อ ”All About Girls' Generation” เรื่องราวของโซชิตลอดเกือบ 14 ปี อยากให้ทุกคนมารวมแลกเปลี่ยน จุดเริ่มต้นที่พวกเราชอบโซชิว่าของแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง คืนนี้ 3 ทุ่ม 15 ⌚️ #SNSDXCLUBHOUSE